04.01.2007 – Milliyet EGE – İzmir’in gerçekleriyle söylenenler uyumlu mu?

Satır Arası / Deniz Sipahi 04.01.2007

İzmir Şehir Plancıları Odası'nın şu açıklamasını biraz garipsedim:
"Çevresi ve bitişiÇi tescilli yapılarla dolu, kentsel eski dokunun sokak ve cephe özelliklerinin hala kaybolmadıÇı bir çevrede, görevi 'koruma' olan bir devlet kurumunun üyelerince alınan bu kararla ilgili gereken süreçler başlatılacaktır. Ayrıca, bu kararı alan söz konusu kurum üyelerinin de görevlerini hangi etik çerçeve içinde icra ettikleri açıkça sorgulanabilir bir hal almıştır. Kurulun söz konusu kararın altına imza atan üyeleri 'Koruma anlayışları' açısından inandırıcılıklarını yitirmişlerdir. Alınan kararın gerekçelerini binlerce yıllık tarihi olan İzmir'in hatırına, İzmir halkı adına soruyoruz ve sormaya devam edeceÇiz…"
Satır aralarında mesajlar ve göndermeler olan bir açıklama…
***
Ege Palas Oteli'nin yapımına olanak veren imar planını iptal ettiren davayı açan Mimarlar Odası'ydı. İzmir Şubesi Yönetim Kurulu ise Ege Palas Oteli'ne ilişkin süreci yakından izlediklerini söyledi. Ayrıca yaptıkları açıklamada da Koruma Kurulu'nun son kararının bölgede yeni yüksek yapı taleplerinin önünü açacak şekilde yorumlanmaması gerektiÇine dikkat çekti.
Bakın bu önemli bir ayrıntıdır.
Davayı açan oda böyle yorumlamıyor da Şehir Plancıları Odası aktardıÇım sert açıklamayı yapıyor.
Açıp öÇrendim; Kurul toplantısına Şehir Plancıları da, Mimarlar Odası temsilcileri de katılmış.
Ben temsilcilerin söyleyecekleri her şeyi toplantı salonunda söylemelerini tercih ederim.
***
Sadece bu konuda, bu kurulda deÇil. Her alanda, her işyerinde böyle bir tavır beklerim. Ama genellikle tam tersi örnekler çoktur.
Ben Dünya Ticaret Merkezi için de benzer bir yaklaşım olduÇunu düşünüyorum. Başlangıç noktasında, karar günü olumlu oy kullanan ya da itiraz etmeyen insanların sonradan proje aleyhine dava açtıÇını görüyoruz.
BildiÇini, düşündüÇünü insanlar söylemeli; karınlarında saklamamalı.
Zaten o yüzden bu kişileri meclis üyesi, oda başkanı yapmıyor muyuz?
O zaman böyle davranmalarını beklemek çok büyük bir istek midir?
***
Gelelim asıl konumuza, Alsancak'ı irdeleyecek kurul kararına…
Birincisi 1960'lı yıllarda başlanan 70'lerin başında bitirilip ama uygulanmayan nazım imar planından bugüne çok şey deÇişti. Eskiden Alsancak oturulan bir yerdi, şimdi ise işyerlerinin daha aÇırlıklı olduÇu bir yer oldu. Bugünün gerçeklerine göre o bölgeyi yeniden gözden geçirmek ve planlamak bana çok yanlış gelmiyor. Keşke İzmir'in geneli için de yapılsa, keşke geçmişin yanlışları gelecekte yapılmasa. Kurulun açıklamalarından bunu anlıyorum. Mimarlar Odası da bunu doÇruluyor. Biraz daha açayım. Ne diyor kurul…
"Alınan karar söz konusu tescilli bitişiÇi taşınmazla (Ege Palas Oteli) ilgili olarak iletilen plan deÇişikliÇinin saÇlıklı bir şekilde deÇerlendirilmesi amacıyla bu aşamada, çevredeki fiziki deÇişmelerin saptanması ve deÇerlendirmeye veri olacak belge ve bilgilerin saÇlanmasına yönelik bir ara karardır. Kararda Ege Palas'ın yer aldıÇı parseldeki plan deÇişikliÇi önerisi münferit olarak ele alınmayarak, bu yörede bulunan çok sayıda tescilli yapının çevresindeki yeni yapılaşma talepleri ve otopark yönetmeliÇi doÇrultusunda iletilen çok katlı yapılaşma istemlerinin deÇerlendirilmesine temel teşkil edecek bir çalışma istenmiştir…"
Gerçekler neyse ona göre hareket etmeliyiz.
Ben kurulun yaklaşımını İzmir'in gerçeklerine uygun olarak yorumluyorum.

dsipahi@milliyet.com.tr