03 Temmuz 2006 – Toplantı No:13

 Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2006/13
Toplantı Tarihi               :  03.07.2006 Pazartesi
Oturum Başkanı            :  Zühre ÇELİK

Toplantı Kararları:

Karar No – 1:

6-7 Temmuz 2006 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB) 2. Koordinasyon Kurulu toplantısına şubemiz adına Ulaş KILIÇKAYA'nın katılmasına oy birliği ile,

Karar No – 2:

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca 01.06.2006 tarihinde onaylanan ve 07.06.2006 tarihinde Kuşadası Belediye Başkanlığı'nca askıya çıkarılan, Aydın İli, Kuşadası İlçesi, 1/1000 Ölçekli Kuşadası Limanı Uygulama İmar Planı'na ve plan notlarına gerekçeli itirazımızı belirten bir yazı ile Kuşadası Belediyesi'ne başvurulmasına oy birliği ile,

Karar No – 3:

Çeşme, Alaçatı ve Paşalimanı Kültür, Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi 1/25.000 Çevre Düzeni Planına yaptığımız itirazlar doğrultusunda plan hakkında sekretaryasını yürüttüğümüz TMMOB İzmir İKK İmar ve Kentleşme Komisyonu kapsamında geniş bir rapor hazırlanması için TMMOB İzmir İKK bünyesinde bulunan odalardan plana ilişkin görüşlerinin 14.07.2006 tarihine kadar istenmesine oy birliği ile,

Karar No – 4:

TMMOB İzmir İKK bünyesinde toplanan aidatlara ilişkin güncel aidat borcunun ve ödeme şeklinin istenerek borcumuzun kapatılmasına oy birliği ile,

 

Karar No – 5:

Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 10.07.2006 tarihinde şubemizde yapılmasına oy birliği ile,

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(KATILMADI)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan
(KATILMADI)

 

Zühre ÇELİK
Yazman
(İmza)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

 

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

Sena ERKAN
Üye
(İmza)

 

Beril ÖZALP
Üye
(KATILMADI)