02 Nisan 2007 – Toplantı No:36

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2007/36
Toplantı Tarihi               :  02.04.2007 Pazartesi
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Toplantı Kararları:

Görüşülen Gündem Maddeleri:

  • Aliağa – Menderes Hafif Raylı Sistem Projesi kapsamında, Karşıyaka – Şemikler – Demirköprü geçişi ve bu geçiş ile ilgili doğabilecek sıkıntılar konusunda görüşmeler yapıldı.

Karar No  –  1:

5216 sayılı yasa kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanarak Belediye Meclisince onaylanan ve 29.03.2007 tarihinde askıya çıkarılan 1/25.000 ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı ile ilgili olarak üyelerimiz görüşlerinin elden, faks veya e-posta yolu ile Şubemize iletilmesinin istenmesine, bu konuda üyelerimize yazılı bir duyuruda bulunulmasına oy birliği ile,

karar verildi.

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan 
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman 
(KATILMADI)

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye (İmza)

Sena ERKAN
Üye 
(KATILMADI)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)