01 Eylül 2006 – Toplantı No: 19

Yönetim Kurulu Toplantısı

Toplantı No                     :  09/2006/19
Toplantı Tarihi               :  01.09.2006 Cuma
Oturum Başkanı            :  Tolga Çilingir

Karar No – 1:

Odamız İzmir Şubesi çalışmalarının daha etkin ve verimli koşullarda yürütülmesi amacıyla, kadrolu bir şehir plancısı istemimiz üzerine Şubemize düşen gerekli prosedür tamamlanmış, Şube Yönetim Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler sonucu bir aday üzerinde karar kılınmıştır.

Kurumumuzun belirlediği aday ile değerlendirme yöntem ve süreci aşağıda belirtilmiştir:

YÖNTEM:

Kadro, ulusal ve yerel çapta elektronik ortamda iletişim araçlarında, çeşitli kamu kurumlarında, üniversitelerde ilan yoluyla duyurulmuştur. Bütün adaylara duyurulan tarihte sözlü görüşme çağrısı yapılmıştır. Değerlendirmeye giren adayların, eğitim lisans belgeleri, özgeçmişleri ve referansları ile birlikte bire bir görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler ve değerlendirmeler ile uygun görülen adayın belirlenme işlemi, Şube Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının katılımıyla gerçekleşmiştir.

KRİTERLER:

Alınması düşünülen personelin;

  • Görevde süreklilik konusunda teminatı,
  • Çalışma saatlerine bağlılığı, gereğinde ek zaman gerektiren esnek bir çalışma programına uyum sağlayabilmesi,
  • Görüş, rapor ve karar yazabilme, sunum yapabilme potansiyeli,
  • Temsiliyet yeteneği ve meslek hakimiyeti,
  • Şehir dışı aktivitelerde ve toplantılarda görev alabilme olanağı,
  • Bilgisayar donanım ve yazılımına hakimiyet ve internet kullanımı pratikleri,

üzerine değerlendirmeler yapılmıştır.

DEĞERLENDİRME:

Başvuruda bulunan; İlkim Oba, Özgür Ağgül, İrem Sevim Denek, Yelda Yalçın, Suzan Güner, Süleyman Siyah, Bayram Barış Yurdakul, Özlem Yavuz, Açelya Özcan, Oya Kokum, Sıtkı Murat İzci ve Berrin Arıcan'dan İlkim Oba, Özgür Ağgül ve İrem Sevim Denek telefon ile yapılan görüşmeyle bilgilendirilmelerine rağmen sözlü görüşmeye katılmamışlardır. Değerlendirmelerde, önceden belirlenen kriterler doğrultusunda Yönetim Kurulumuz üyelerince ayrı ayrı görüşler oluşturulmuştur.   

SONUÇ:

1 Eylül 2006 tarihinde Yönetim Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler bir görüş bildirimi ve eleme sonucunda, adaylardan Berrin Arıcan 3 oy, Oya Kokum 2 oy ve Sıtkı Murat İzci 1 oy almıştır. Oy çokluğuyla (3 oy) şubemizin gereksinim duyduğu niteliklere sahip olduğu kararına varılan Berrin Arıcan'ın Şube Sekreter Yardımcısı olarak istihdamının Genel Merkezimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir. 

Karar No – 2:

İzmir 1 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılmakta olan şubemiz temsilcisi olarak katılan yönetim kurulu üyesi Zeki Yıldırım'ın yerine bundan böyle şubemizde görev yapmaya başlayan şehir plancısı Berrin Arıcan'ın, olmaması durumunda şubemiz mesleki denetim görevlisi Hakan Küçükkılıç'ın gözlemci olarak katılmasına oy birliği ile,

Karar No – 3:

Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının 18.09.2006 tarihinde şubemizde yapılmasına oy birliği ile,

Tolga ÇİLİNGİR
Başkan
(İmza)

Sabri YÜKSEL
II. Başkan
(İmza)

Zühre ÇELİK
Yazman
(İmza)

 

Ulaş Ş. KILIÇKAYA
Sayman
(İmza)

Zeki YILDIRIM
Üye
(İmza)

 

Sena ERKAN
Üye
(KATILMADI)

 

Beril ÖZALP
Üye
(İmza)