YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI(31.05.2020)

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI(31.05.2020)

16.Dönem 31.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı
Devamını oku
İNDİRİMLİ OLARAK E-İMZA VE E-MAKBUZ (E-SMM) HİZMETLERİNDEN YARARLANILMASI HAKKINDA DUYURU

İNDİRİMLİ OLARAK E-İMZA VE E-MAKBUZ (E-SMM) HİZMETLERİNDEN YARARLANILMASI HAKKINDA DUYURU

Bildiğiniz üzere 19.10.2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan 509 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergiden...
Devamını oku
Selçuk İlçesi Küçük Menderes Deltası Doğal Sit Alanlarındaki Statü Değişiklikleri Doğa ve Kamu Yararına Aykırı Onaylanmıştır

Selçuk İlçesi Küçük Menderes Deltası Doğal Sit Alanlarındaki Statü Değişiklikleri Doğa ve Kamu Yararına Aykırı Onaylanmıştır

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında dönemin Kültür Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tespit ve tescili gerçekleştirilmiş...
Devamını oku
Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Değerlendirmesi

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Değerlendirmesi

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Hazırlanan Yönetmelik Taslağı"ndaki Düzenlemeler Kamu Yararı ve Şehircilik İlke – Esaslarıyla Örtüşmemektedir.  3194...
Devamını oku
Pandemi Kentsel Ulaşım Sistemleri İçin Fırsat Mı, Tehdit Mi?

Pandemi Kentsel Ulaşım Sistemleri İçin Fırsat Mı, Tehdit Mi?

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube yürütücülüğünde, 29 Mayıs Cuma günü saat 21.15’de “Pandemi Kentsel Ulaşım Sistemleri İçin Fırsat Mı,...
Devamını oku
Doğaya Zarar Veren ve Kamu Yararı Bulunmayan Kentleşme Uygulamalarından Vazgeçilmelidir. “Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” Hakkında Kamuoyu Bilgilendirmesi

Doğaya Zarar Veren ve Kamu Yararı Bulunmayan Kentleşme Uygulamalarından Vazgeçilmelidir. “Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” Hakkında Kamuoyu Bilgilendirmesi

27.05.2020 Kamuoyunda “Çeşme Projesi” olarak bilinen, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Çeşme’de turizmi 12 aya çıkarmayı hedeflediği belirtilerek tanıtılan ‘proje’...
Devamını oku
Rant Projeleri Kıskacında Çeşme’nin Doğal Alanları

Rant Projeleri Kıskacında Çeşme’nin Doğal Alanları

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube yürütücülüğünde, 22 Mayıs Cuma günü  saat 21.15’de “Rant Projeleri Kıskacında Çeşme’nin Doğal Alanları” başlığıyla...
Devamını oku
EGEÇEP: Meslek Odalarına ve Sivil Toplum Örgütlerine Yapılan Baskı ve Saldırılara Boyun Eğmeyeceğiz

EGEÇEP: Meslek Odalarına ve Sivil Toplum Örgütlerine Yapılan Baskı ve Saldırılara Boyun Eğmeyeceğiz

Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), yazılı bir açıklama yaparak hükümetin yasalarında değişiklik yapmayı amaçladığı meslek örgütleri ile bu çabalara...
Devamını oku
Mesleki Etik İlkelerimizi Hiçe Sayan Değer Artış Payı Yönetmelik Taslağı İle İlgili Görüşlerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bildirilmiştir.

Mesleki Etik İlkelerimizi Hiçe Sayan Değer Artış Payı Yönetmelik Taslağı İle İlgili Görüşlerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bildirilmiştir.

20.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3194 sayılı...
Devamını oku
Sicil Durum Belgesi Ücretleri İle İlgili Önemli Duyuru

Sicil Durum Belgesi Ücretleri İle İlgili Önemli Duyuru

Koronavirüs salgını nedeniyle belediye meclis toplantılarının ertelenmesi, serbest şehircilik hizmeti üreten üyelerimizin iş süreçlerinin sekteye uğraması; bununla birlikte yaşanan genel...
Devamını oku

Layout

ThemeGrill layout content